Tworzywa sztuczne

Aktualnie skupujemy odpady z tworzyw sztucznych w postaci zużytej folii opakowaniowej. Odpadowi tego rodzaju przyporządkowany jest kod odpadu nr 15 01 02 -"odpady z tworzyw sztucznych - opakowania".

Zebrane tworzywa sztuczne są wysyłane do zakładów, które przetwarzają ten rodzaj odpadów i wykorzystują do wytworzenia nowych tworzyw lub innych produktów.

Przypominamy również , iż na odpady z tworzyw sztucznych stosujemy stawkę VAT " NP" - czyli nie podlega opodatkowaniu przy sprzedaży.

51-180 Wrocław
ul. Podbiałowa 9
51-180 Wrocław

tel. +48 601 617 054

e-mail: info@gregmet.pl
e-mail: g.morawski@interia.pl

nr konta bankowego:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
68 1750 1064 0000 0000 1337 1938

www.gregmet.pl